מכונה להכנת קו רטט מונעת עצמית מונעת

  • אנחנו היצרן המקצועי הגדול ביותר בסין ובמפעל של מכונות סימון כבישים קמורים מונעות עצמית. על פי הנתונים הסטטיסטיים של המקרה הבינלאומי, תאונות הדרכים יצטמצמו ביותר מ- 30% לאחר אימוץ קווי סימן קמורים, נפגעים והפסדים כלכליים יצטמצמו מאוד. כתוצאה מכך מומחים פונים לשימוש בקו סימון מסוג זה כקו הרגיל לבטיחות התעבורה.